Flagships zijn enthousiaste verenigingen die in samenwerking met Badminton Nederland een impuls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen zij door lokaal en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen met als doel hen te ondersteunen daar waar nodig en uitwisseling van kennis en ervaring tussen bestuursleden, of andere mensen in de vereniging, tot stand te brengen. Ook GBC Poona is flagship!

Ieder flagship heeft een contactpersoon. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen over haar rol als flagship of andere vragen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Didier van Det via