Susan Daams

Voorzitter PR commissie

Diede Vermeulen

Lid PR commissie

Petra Lammers

Lid PR commissie

Voorzitter: Susan Daams
Leden: Diede Vermeulen, Petra Lammers

Taken:
– infoboekje
– publicatiebord
– clubkleding
– website
– ontwikkelen flyers
– coördineren oud papierschema
– promotieactiviteiten
– Facebook
– Nieuwsbrief

Speerpunten seizoen 2018-2019:
– PR activiteiten binnen alle commissies integreren
– FaceBook-pagina van GBC Poona actiever maken