Susan Daams

Voorzitter PR commissie

Diede Vermeulen

Lid PR commissie

Petra Lammers

Lid PR commissie

Taken:
– infoboekje
– publicatiebord
– clubkleding
– website
– ontwikkelen flyers
– coördineren oud papierschema
– promotieactiviteiten
– social media
– nieuwsbrief